Kontakt 

Triumfa energo s.r.o.
Klatovská 515/169, 321 03 Plzeň 

Ing. Josef Fišer
tel. +420 739 539 856
e-mail fiser@triumfa.cz

Petr Pachman
tel. +420 731 652 675
e-mail pachman@triumfa.cz

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení: